Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ REEPRO

SẢN PHẨM CƠ KHÍ REETECH

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 MỞ RỘNG

NHÀ MÁY GROZ - BECKERT INDIA

NHÀ MÁY GROZ - BECKERT VIỆT NAM

NHÀ MÁY AVERY DENNISON

Nhà máy Dược Phẩm Sanofi

Nhà máy Number One

Nhiệt Điện Vũng Áng

Nhà máy Thép Pomina

Nhà máy Bia Bến Thành

Nhà máy Điện Phú Mỹ

Nhà máy GMP WHO Ampharco

Nhà máy Intel

Nhà máy Mabuchi Motor