ống tròn xoắn bích v

Ống gió tròn

Ống gió tròn được thiết kế và sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế SMACNA, DW/144.

Vật liệu chế tạo ống gió tròn thường sử dụng tole tráng kẽm.

Đường kính ống tròn thông dụng là: 100-125-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950-1000-1100 [mm].

Các loại mối ghép ngang thông dụng là:

Mối ghép măng xông

Mối ghép bích tole

Mối ghép bích V