Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ REEPRO

SẢN PHẨM CƠ KHÍ REETECH

Bệnh viện Hạnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty CP Bệnh Viện Hạnh Phúc

An Giang

Năm: 2012

Reetech cung cấp: 500m2 ống gió, 780 bộ miệng gió và van gió, 170m thang máng cáp