Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ REEPRO

SẢN PHẨM CƠ KHÍ REETECH

Bệnh viện Quốc tế Miền Đông Becamex

Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)

Bình Dương

Năm: 2011

Reetech cung cấp: 22,000m2 ống gió, 350 bộ miệng gió và van gió, 3,500m thang máng cáp