Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ REEPRO

SẢN PHẨM CƠ KHÍ REETECH

Trang chủ >> Sản phẩm mới >> Van chặn lửa và khói CLKM

Van chặn lửa và khói CLKM

Van chặn lửa khói Reetech được nghiên cứu và sản xuất để đảm bảo khả năng chặn lửa, chặn khói tốt nhất khi xảy ra hoả hoạn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Chất lượng Van chặn lửa khói Reetech đã được kiểm định phù hợp với các tiêu chuẩn và quy chuẩn PCCC hiện hành, giới hạn chịu lửa đạt EI120

  • download
  • tiwtter
  • facebook